جزئیات خدمات

  1. خانه
  2. 7 روز
  3. جزئیات خدمات
فریلنسرها

صفحه آرایی کتاب و مجلات

توضیحات

حدود 11 سال است که در زمینه طراحی صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب و مجلات مشغول به کار هستم، اغلب مجلات به صورت دانشجویی طراحی شدن ولی چند جلد کتاب با موضوعات مختلف را نیز طراحی و صفحه آرای کرده ام.

علاوه بر صفحه آرایی، متون رو هم نگارش و وبرایش میکنم.

فریلنسر میتوانید صحبت کند